ปฏิทินประกาศหลักสูตรอบรม
ข่าวหลักสูตรอบรม

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 2 ) Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 18 ก.ย. 2562

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 1 ) รุ่นที่ 2 /2562 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 28 ส.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับที่ 2 (ขั้นกลาง) ขั้นกลาง อ่านต่อ

วันที่อบรม 27 พ.ค. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับกลาง ขั้นกลาง อ่านต่อ

วันที่อบรม 27 พ.ค. 2562

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 1 ) รุ่นที่ 1/ 2562 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 24 ก.ค. 2562

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งเรือใบ ขั้นพื้นฐาน Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 18 มี.ค. 2562

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 29 มิ.ย. 2562

ผู้ตัดสินระดับ 1 ขั้นต้น Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 30 มี.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) B ชั้นต้น ประจำปี 2562 (JAT) B อ่านต่อ

วันที่อบรม 1 เม.ษ. 2562

ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเปตอง ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( Level 1 ) ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 19 มิ.ย. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อ ระดับชาติ Level 1 ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 15 มี.ค. 2562

การพัฒนา ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย/หญิง ระดับพื้นฐาน Level 1 (อุบลราชธานี) ระดับพื้นฐาน อ่านต่อ

วันที่อบรม 25 เม.ษ. 2562

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 เม.ษ. 2562

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 2 Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 เม.ษ. 2562

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเรือเร็ว level 1 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 20 มี.ค. 2562

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเรือเร็ว level 2 Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 20 มี.ค. 2562

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือเร็ว level 2 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 20 มี.ค. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License B ประจำปี 2562 License B อ่านต่อ

วันที่อบรม 16 มี.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาคริกเก็ต ระดับ 1 CAT Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 11 มี.ค. 2562

High Level Seminar On Throw ทุ่ม-พุ่ง-ขว้าง อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 มี.ค. 2562

การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ International Certification in Sports Management Program - ICSM ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 8 มี.ค. 2562

การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ International Certification in Sports Coaching Program - ICSC ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 8 มี.ค. 2562

การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา Thailand Sport Leaders Programme - TSLP ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 มี.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ ระดับ 1 Level C (ภาค 3) ประจำปี 2562 ระดับ 1 (Level C ) อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 มี.ค. 2562

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (กรีฑา) ระดับต้น (Level 1) ประจำปี 2562 ขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ

วันที่อบรม 8 มี.ค. 2562

โครงการอบรมผู้ควบคุมการแข่งขัน ระดับชาติ ระดับ 1 (C - License ) ระดับ 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 1 มี.ค. 2562

AFC "C" Coaching Certificate Course AFC "C" อ่านต่อ

วันที่อบรม 20 เม.ษ. 2562