ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 12 ก.ย. 2561
ปีงบประมาณ : 2561
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ระดับ 1 ภาค 5
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 47.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
กีฬา : บริดจ์ ระดับ 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : เป็นผู้ที่มีความสนในในกีฬาบริดจ์ ในจังหวัดหรือสถาบันที่มีนักกีฬาบริดจ์หรือมินิบริดจ์
ประกาศผล : 12 ก.ย. 2561
เข้าอบรม : 14 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561
สถานที่อบรม : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เอกสารแนบ :
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่ ระดับ สมาคม เรียกดู
1นาย กรกช ิสินมาผู้ฝึกสอนกีฬาระดับ 247.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
2นาย ณรงค์ จูสิงห์ผู้ตัดสินกีฬาระดับ 147.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
3นาย ปิยพล อินทร์สุวรรณผู้ตัดสินกีฬาระดับ 147.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
4นาง พนัชกร มีศาสตร์ผู้ตัดสินกีฬาระดับ 147.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
5นาง พัขรินทร์ จันทพยัคฆ์ผู้ตัดสินกีฬาระดับ 147.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
6นาย สาทิต โพธิ์คำผู้ตัดสินกีฬาระดับ 147.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
7นางสาว ไอลดา จันทะวงผู้ฝึกสอนกีฬาระดับ 247.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย