ประกาศรับสมัครวันที่ 8 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมและสอบผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class C)
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 58.สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย
กีฬา : ฟุตวอลเลย์ Class C
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : 1.) มีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี 2.) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขที่เกี่ยวกับกีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3.) มีความรู้พื้นฐานและความสามารถในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้ 4.) มีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
ประกาศผล : 1 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : 1.โรงแรม Thomson โรงแรมทอมสัน หัวหมาก ซอยรามคำแหง 15 ( 2. ณ สนามฟุตวอลเลย์ ประพุทธ กำลังเอกฟุตบอล คลับ ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71