ประกาศรับสมัครวันที่ 14 ม.ค. 2562 - 16 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ ระดับ 1 Level C (ภาค 1) ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 44.สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
กีฬา : ตะกร้อ ระดับ 1 (Level C)
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ...
ประกาศผล : 16 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 11 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมเสม็ดงาม รีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี
เอกสารแนบ :