ประกาศรับสมัครวันที่ 20 ม.ค. 2562 - 17 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นกลาง (Class 2)
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 52.สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
กีฬา : Class 2
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3)
ประกาศผล : 1 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 4 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : โรงเเรมแอนดา กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ :