ประกาศรับสมัครวันที่ 16 พ.ย. 2561 - 7 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลคนพิการทางปัญญา ระดับต้น (Level 1)
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 34.สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย
กีฬา : คนพิการทางปัญญา ประเภทฟุตซอล ระดับต้น
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.อายุ 23 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ผู้ที่จบเฉพาะด้าน 3.สุขภาพร่างการแข็งแรง
ประกาศผล : 2 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 2 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : โรงเรียนศรัทธาสมุทร
เอกสารแนบ :
ลำดับชื่อไฟล์
1160673_ประกาศ เรื่องอบรมผู้ฝึกสอน.pdf