ประกาศรับสมัครวันที่ 4 ก.พ. 2562 - 9 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ ระดับ 1 Level C (ภาค 3) ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 44.สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
กีฬา : ตะกร้อ ระดับ 1 (Level C)
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : ...
ประกาศผล : 9 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 4 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ :
ลำดับชื่อไฟล์
181454_323208_ประกาศ 2.pdf
สมัครอบรมหลักสูตร