ประกาศรับสมัครวันที่ 11 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร IAAF CECS Level 1
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับนานาชาติ
สมาคม/จังหวัด : 16.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : กรีฑา AAT Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : - ผู้ฝึกสอนกีฬษ - อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ประกาศผล : 18 พ.ย. 2561
เข้าอบรม : 12 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561
สถานที่อบรม : สมาคมกีฬากรีฑาฯ
เอกสารแนบ :