ประกาศรับสมัครวันที่ 5 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา Thailand Sport Leaders Programme - TSLP
ตำแหน่ง : ผู้นำกีฬา TSLP ระดับนานาชาติ
สมาคม/จังหวัด : 76.การกีฬาแห่งประเทศไทย
กีฬา : การกีฬาแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ : 11
รายละเอียด : ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดในไฟล์เอกสารดังแนบ
ประกาศผล : 28 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 4 มี.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
สถานที่อบรม : GOLDEN TULIP SOVERIEGN HOTEL BANGKOK
เอกสารแนบ :
ลำดับชื่อไฟล์
1หลักเกณฑ์TSLP_2562.pdf