ประกาศรับสมัครวันที่ 1 ม.ค. 2562 - 19 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : อบรมสัมมนาผู้ตัดสินกีฬาวูซู ระดับ A-B
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 69.สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
กีฬา : วูซู Class C
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบการจัดอบรมผู้ตัดสิน
ประกาศผล : 20 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 21 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.
เอกสารแนบ :