ประกาศรับสมัครวันที่ 10 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาคริกเก็ต ระดับ 1
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 36.สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย
กีฬา : คริกเก็ต CAT Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีความรู้ความเข้าใจในกีฬาคริกเก็ต เบื้องต้น 3.ผ่านการเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ต ขั้นพื้นฐาน
ประกาศผล : 15 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 11 มี.ค. 2562 - 15 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : โรงเรียนสอยดาววิทยา
เอกสารแนบ :