ประกาศรับสมัครวันที่ 14 ก.พ. 2562 - 23 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License B ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 12.สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : แบดมินตัน License B
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองเท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมฯ www.badmintonthai.or.th 2. ต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันให้กับสโมสร/ชมรม/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/บริษัท และกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในปัจจุบัน 3. ต้องระบุชื่อชมรม/สโมสร/หน่วยงาน ที่กำลังฝึกสอนในปัจจุบัน จำนวนนักกีฬาที่ทำการฝึกซ้อม เบอร์โทรศัพท์ของชมรม/สโมสร/หน่วยงาน เพื่อที่สมาคมฯ จะได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของท่านและประสานงานได้อย่างถูกต้อง 4. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 5. ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติได้เป็น
ประกาศผล : 5 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 16 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : ณ ห้องประชุม โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ :
สมัครอบรมหลักสูตร