ประกาศรับสมัครวันที่ 20 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินแบดมินตันระดับ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 12.สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : แบดมินตัน Level 3
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1 มีสัญชาติไทย 2 มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
ประกาศผล : 25 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เอกสารแนบ :