ประกาศรับสมัครวันที่ 23 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเรือเร็ว level 1
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 66.สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย
กีฬา : เรือเร็ว Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.เป็นผู้ที่สนใจในกีฬาเรือเร็ว 2.มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบุรณ์ 3.มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 4.สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
ประกาศผล : 23 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรม ที วินเทจ บางคล้า ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า
เอกสารแนบ :