ประกาศรับสมัครวันที่ 1 ก.พ. 2562 - 14 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (กรีฑา) ระดับต้น (Level 1) ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน (กรีฑา) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 34.สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย
กีฬา : คนพิการทางปัญญา ขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1) อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 3) สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
ประกาศผล : 1 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 8 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เอกสารแนบ :
ลำดับชื่อไฟล์
1160673_ประกาศ เรื่องอบรมผู้ฝึกสอน.pdf