ประกาศรับสมัครวันที่ 1 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมผู้ควบคุมการแข่งขัน ระดับชาติ ระดับ 1 (C - License )
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 10.สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
กีฬา : บาสเกตบอล ระดับ 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1. ต้องผ่านการอบรมผู้ควบคุมการแข่งขันของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 2. เคยเป็นผู้ตัดสิน หรือผ่านการทำหน้าที่เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลในระดับภูมิภาค
ประกาศผล : 20 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 1 มี.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : การกีฬาแห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ :