ประกาศรับสมัครวันที่ 13 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งเรือใบ ขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : เรือใบ Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.มีสัญชาติไทย 2.สามารถเล่นกีฬาเรือใบได้เป็นอย่างดี 3.ร่างกาย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
ประกาศผล : 13 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมซีพาราไดซ์ และ อ่าวตงตาล อ.สัตหีบ
เอกสารแนบ :
สมัครอบรมหลักสูตร