ประกาศรับสมัครวันที่ 26 ก.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
ปีงบประมาณ : 2560
ชื่ออบรมหลักสูตร : การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ Level C ขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 37.สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
กีฬา : คาราเต้ Level C
ครั้งที่ : 3
รายละเอียด : บุคลากรทางการกีฬาคาราเต้และบุคคลทั่วไป อายุ 20 ปีขึ้นไป
ประกาศผล : 2 ต.ค. 2560
เข้าอบรม : 23 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
สถานที่อบรม : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
เอกสารแนบ :