การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย