การอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ระดับชาติ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ. ชลบุรี