การจัดอบรมสัมมนาผู้ตัดสิน กีฬาวูซู ระดับ Level AB

ระหว่างวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ