ปฏิทินประกาศหลักสูตรอบรม
ข่าวหลักสูตรอบรม

การอบรมผู้ตัดสินแบดมินตันระดับ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Level 3 อ่านต่อ

วันที่อบรม 22 ก.พ. 2562

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 18 ก.พ. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License B ประจำปี 2562 License B อ่านต่อ

วันที่อบรม 14 มี.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาคริกเก็ต ระดับ 1 CAT Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 11 มี.ค. 2562

การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ International Certification in Sports Management Program - ICSM ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 8 มี.ค. 2562

การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ International Certification in Sports Coaching Program - ICSC ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 8 มี.ค. 2562

การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา Thailand Sport Leaders Programme - TSLP ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 มี.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ ระดับ 1 Level C (ภาค 3) ประจำปี 2562 ระดับ 1 (Level C) อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 มี.ค. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 License C อ่านต่อ

วันที่อบรม 9 ก.พ. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ "National Track Commissaire Course 2019, ระดับชาติขั้นพื้นฐาน " พื้นฐาน อ่านต่อ

วันที่อบรม 20 ก.พ. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 21 ก.พ. 2562

อบรมผู้ตัดสินระดับ 1 ขั้นต้น Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 16 ก.พ. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นกลาง (Class 2) Class 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 11 ก.พ. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 18 ก.พ. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นกลาง (Class 2) Class 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 ก.พ. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ ระดับ 1 Level C (ภาค 1) ประจำปี 2562 ระดับ 1 (Level C) อ่านต่อ

วันที่อบรม 11 ก.พ. 2562

อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา High Level Seminar On Sprint AAT Specific Event (ระยะสั้น-วิ่งข้ามรั้ว) อ่านต่อ

วันที่อบรม 11 ก.พ. 2562

โครงการอบรมและสอบผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class C) Class C อ่านต่อ

วันที่อบรม 18 ก.พ. 2562

อบรมผู้ตัดสิน ระดับ A-B Class C อ่านต่อ

วันที่อบรม 21 ก.พ. 2562

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลคนพิการทางปัญญา ระดับต้น (Level 1) ระดับต้น อ่านต่อ

วันที่อบรม 2 ก.พ. 2562

AFC 'C' Coaching Certificate Course C-CERTIFICATE อ่านต่อ

วันที่อบรม 20 เม.ษ. 2562