ปฏิทินประกาศหลักสูตรอบรม
ข่าวหลักสูตรอบรม

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 2 ) Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 18 ก.ย. 2562

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 1 ) รุ่นที่ 2 /2562 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 28 ส.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับที่ 2 (ขั้นกลาง) ขั้นกลาง อ่านต่อ

วันที่อบรม 27 พ.ค. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับกลาง ขั้นกลาง อ่านต่อ

วันที่อบรม 27 พ.ค. 2562

ผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (National Judge Certified2019 ) National อ่านต่อ

วันที่อบรม 9 เม.ษ. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยาน ประเภทถนน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน "National Basic Road Commissaire Course" พื้นฐาน อ่านต่อ

วันที่อบรม 22 เม.ษ. 2562

สมาคมกีฬายิมนาสติกให้การรับรองผู้ตัดสินกีฬา (แอโรบิก) ระดับนานาชาติ ปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 3 เม.ษ. 2562

สมาคมกีฬายิมนาสติกให้การรับรองผู้ตัดสินกีฬา (ศิลป์ชาย) ระดับนานาชาติ ปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 2 เม.ษ. 2562

สมาคมกีฬายิมนาสติกให้การรับรองผู้ตัดสินกีฬา (ศิลป์หญิง) ระดับนานาชาติ ปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 9 เม.ษ. 2562

สมาคมกีฬายิมนาสติกให้การรับรองผู้ตัดสินกีฬา (ลีลา) ระดับนานาชาติ ปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 9 เม.ษ. 2562

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 1 ) รุ่นที่ 1/ 2562 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 24 ก.ค. 2562

ผู้ตัดสินระดับ 2 ขั้นกลาง Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 25 เม.ษ. 2562

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ระดับ ๒ ครั้งที่ ๑ ระดับ 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 26 เม.ษ. 2562

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 29 มิ.ย. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) B ชั้นต้น ประจำปี 2562 (JAT) B อ่านต่อ

วันที่อบรม 1 เม.ษ. 2562

อบรมผู้ตัดสินกรีฑานานาชาติ หลักสูตร National Technical Official (NTO) NTO อ่านต่อ

วันที่อบรม 1 เม.ษ. 2562

ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเปตอง ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( Level 1 ) ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 19 มิ.ย. 2562

การพัฒนา ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย/หญิง ระดับพื้นฐาน Level 1 (อุบลราชธานี) ระดับพื้นฐาน อ่านต่อ

วันที่อบรม 25 เม.ษ. 2562

โครงการอบรมผู้ฝึกสอน (Instructor Level C) ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 21 เม.ษ. 2562

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 เม.ษ. 2562

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 2 Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 เม.ษ. 2562

ผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล B - License B-License อ่านต่อ

วันที่อบรม 22 เม.ษ. 2562

AFC "C" Coaching Certificate Course AFC "C" อ่านต่อ

วันที่อบรม 20 เม.ษ. 2562

136. การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก Level 3 อ่านต่อ

วันที่อบรม 28 เม.ษ. 2562