ประกาศรับสมัครวันที่ 10 เม.ษ. 2560 - 2 พ.ค. 2560
ปีงบประมาณ : 2560
ชื่ออบรมหลักสูตร : 136. การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 17.สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
กีฬา : ยกน้ำหนัก Level 3
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 111
ประกาศผล : 10 เม.ษ. 2560
เข้าอบรม : 28 เม.ษ. 2562 - 2 พ.ค. 2560
สถานที่อบรม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
เอกสารแนบ :