ประกาศรับสมัครวันที่ 12 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2561
ชื่ออบรมหลักสูตร : AFC "C" Coaching Certificate Course
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 21. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
กีฬา : ฟุตบอล AFC "C"
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Introductory Course
ประกาศผล : 12 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 20 เม.ษ. 2562 - 27 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : ม.กรุงเทพธนบุรรี
เอกสารแนบ :