ประกาศรับสมัครวันที่ 22 เม.ษ. 2562 - 20 พ.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับที่ 2 (ขั้นกลาง)
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 48.สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
กีฬา : บิลเลียด ขั้นกลาง
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : ระดับที่ 2 ผู้ตัดสินขั้นกลาง (B-License) คุณสมบัติ 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินและคุณสมบัติผู้ตัดสินระดับที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ผ่านรายการการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินของสมาคมฯไม่น้อยกว่า 10 รายการ
ประกาศผล : 21 พ.ค. 2562
เข้าอบรม : 27 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562
สถานที่อบรม : ณ สถาบันพัฒนากีฬาบิลเลียดแห่งเอเชีย(WPBS) สนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ :