ประกาศรับสมัครวันที่ 22 เม.ษ. 2562 - 20 พ.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 48.สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
กีฬา : บิลเลียด ขั้นกลาง
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ระดับที่ 2 ผู้ฝึกสอนระดับ 2 (Coach License B) 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินและคุณสมบัติผู้ฝึกสอนระดับ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอสื่อสารได้ 3. มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี
ประกาศผล : 21 พ.ค. 2562
เข้าอบรม : 27 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562
สถานที่อบรม : ณ สถาบันพัฒนากีฬาบิลเลียดแห่งเอเชีย(WPBS) สนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ :