ประกาศรับสมัครวันที่ 27 ก.พ. 2562 - 30 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 2
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสิน (คันธนูโค้งกลับ) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 11.สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
กีฬา : ยิงธนู Level 2
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ผู้ตัดสินกีฬายิงธนู
ประกาศผล : 3 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 4 เม.ษ. 2562 - 10 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : สนามยิงธนูช้างเผือก อ.ปาย
เอกสารแนบ :