ประกาศรับสมัครวันที่ 1 พ.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 1 ) รุ่นที่ 2 /2562
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 54.สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กีฬา : เปตอง ระดับนานาชาติขั้นต้น Level-1
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : 1. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ขั้นพื้นฐาน 2. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองให้กับชมรม สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ 3. เป็นผู้ที่สนใจในกีฬาเปตอง หรือเคยเป็นนักกีฬาเปตองให้กับชมรม สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ 4. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และต้องสามารถเข้าร่วมภาคปฏิบัติได้อย่างดี 5. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 6. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร (3วัน)
ประกาศผล : 15 ก.ค. 2562
เข้าอบรม : 19 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
สถานที่อบรม : การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
เอกสารแนบ :
ลำดับชื่อไฟล์
120190304_131751.jpg
220190304_131718.jpg
320190304_131642.jpg
420190304_131606.jpg