ประกาศรับสมัครวันที่ 13 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้บริหารกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา ณ ต่างประเทศ ระดับนานาชาติ
สมาคม/จังหวัด : 76.การกีฬาแห่งประเทศไทย
กีฬา : การกีฬาแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ : 2562
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคลากรทางการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 (ตามเอกสารที่แนบ)
ประกาศผล : 22 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 29 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
สถานที่อบรม : ณ ต่างประเทศ