ประกาศรับสมัครวันที่ 20 มี.ค. 2562 - 29 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ระดับ ๒ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 47.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
กีฬา : บริดจ์ ระดับ 2
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : -ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ ๑ หรือ -เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ในองค์กร สถาบันการศึกษา ชมรม สมาคมจังหวัด ฯลฯ หรือ -เป็นนักกีฬาบริดจ์ที่เคยแข่งขันระดับประเทศ ได้แก่ กีฬามหาวิทยาลัย, กีฬาแห่งชาติ หรือ -เป็นบุคคลที่สมาคมกีฬาบริดจ์ฯ เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรมได้
ประกาศผล : 24 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 26 เม.ษ. 2562 - 29 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : ห้องฝึกซ้อมสมาคมกีฬาบริดจ์ฯ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ