ประกาศรับสมัครวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 28 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : ผู้ตัดสินระดับ 2
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับนานาชาติ
สมาคม/จังหวัด : 27.สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
กีฬา : กอล์ฟ ขั้นกลาง Level 2
ครั้งที่ : 4
รายละเอียด : (1) ผู้ตัดสินปรับฐานความรู้กฎข้อบังคับ กฎสนาม และ Interpretation 2019 (2) ผู้ตัดสินผ่านการอบรมระดับ 1 และระดับ 2 สกท. R&A และ กกท. (3) ผู้ตัดสินผ่านการอบรมระดับพื้นฐาน กรมพลศึกษา (4) ผู้ตัดสินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ กีฬานักเรียน กีฬามหาวิทยาลัย และกีฬาจังหวัด
ประกาศผล : 25 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 25 เม.ษ. 2562 - 28 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : สนาม ปัญญารามอินทรา กอล์ฟคลับ
เอกสารแนบ :