ประกาศรับสมัครวันที่ 25 ก.พ. 2562 - 17 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : ผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล B - License
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 70.สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
กีฬา : วู้ดบอล B-License
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลขั้นพื้นฐาน
ประกาศผล : 19 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 22 เม.ษ. 2562 - 26 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง 6
เอกสารแนบ :