ประกาศรับสมัครวันที่ 2 เม.ษ. 2562 - 2 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : สมาคมกีฬายิมนาสติกให้การรับรองผู้ตัดสินกีฬา (ศิลป์ชาย) ระดับนานาชาติ ปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสิน (ศิลป์ชาย) ระดับนานาชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
กีฬา : ยิมนาสติก ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ..
ประกาศผล : 2 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 2 เม.ษ. 2562 - 2 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ :