ประกาศรับสมัครวันที่ 3 เม.ษ. 2562 - 3 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : สมาคมกีฬายิมนาสติกให้การรับรองผู้ตัดสินกีฬา (แอโรบิก) ระดับนานาชาติ ปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสิน (แอโรบิก) ระดับนานาชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
กีฬา : ยิมนาสติก ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : .
ประกาศผล : 3 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 3 เม.ษ. 2562 - 3 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ :