การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก (ศิลป์) ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2561

กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร