การอบรมผู้ชี้ขาดกีฬา ฟันดาบ ขั้นสโมสร Class E ประจำปี 2561

รระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ