การอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยาน (เสือภูเขาและบีเอ็มเอ็กซ์) ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

กำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท