การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน (BMX) ระดับ 1 ประจำปี 2561

โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง และบริเวณเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี