กรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ ระดับชาติ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากาบัดดี้แห่งชาติ จังหวัดกระบี่