การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ระดับ1 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2562 ณ ห้องฝึกซ้อมสมาคมฯ