การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ Level 1 ประจำปี 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ Level 1 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม