การอบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มร่อน Level 3 ประจำปี 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มร่อน Level 3 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2562 (เดินทางและดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 – 20 มกราคม 2562) ณ โรงแรมโรสการ์เด้น อำเภอพระนครศรีอยุธยา และสนามบินเอกชนร่มร่อน ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางแล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา