การอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class C) ระดับชาติ ประจำปี 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class C) ระดับชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทอมสัน 2 โรงแรมทอมสัน หัวหมาก ซอยรามคำแหง 15 และสนามฟุตวอลเลย์ ประพุทธ กำลังเอกฟุตบอลคลับ ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 จังหวัดกรุงเทพมหานคร