การจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยปล้ำ ระดับ 2 (Intermediate)

ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์