การจัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อ level 1

จัดอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม โกลเด้นคีย์ บูติคโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่