การอบรมและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ ระดับชาติ Class A และ Calss B

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมทอมสัน 2 โรงแรมทอมสัน หัวหมาก ซอยรามคำแหง 15 และสนามกีฬาฟุตวอลเลย์ ประพุทธ กำลังเอก ฟุตบอล คลับ ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 กทม