การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชั้นสูง ทั่วประเทศ

จัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร