การอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) A (ขั้นสูง)

จัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์