การสัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขั้นสูงทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จัดสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี